Upptäck fördelarna med TelescopicMast och Dahua!

Published by S K on

Upptäck fördelarna med tillfälliga övervakningsmaster från TelescopicMast samt ledande videoövervakning med avancerade AI-funktioner från Dahua Technology Nordic!

TelescopicMast mobila säkerhetsmaster kan ge en utökad täckning av övervakning för parkeringsplatser samtidigt som de fungerar som ett synligt avskräckande medel för potentiella inkräktare och främjar därmed en trygg miljö.

Vid tillfällen och perioder med hög eller ökad trafikbelastning ökas säkerheten enkelt genom uppsättning av tillfälliga master vilket medför att säkerheten upprätthålls och säkras vid olika förutsättningar.

Bilparkeringar och fordonsterminaler möter varierande logistiknav och står därför inför betydande utmaningar när det gäller säkerhet och belysning.

Ett av de främsta problemen vid ökad trafikbelastning är olika former av fordonsstölder men också obehörig åtkomst till avgränsade områden eller särskilda fordon.

Detta kan leda till betydande säkerhetsproblem för både anställda och fordon.
Bilterminaler samt ägare av parkeringsplatser bör därför investera i säkerhetsåtgärder för att förebygga dessa säkerhetsluckor.

Genom denna investering minimeras potentiella brott samt eventuella tvister vilket medför en god säkerhetsnivå för företag som är aktiva inom övervakning av allmän säkerhet samt inom transport och logistikbranschen.

Genom att kombinera möjligheterna med TelescopicMast samt avancerad AI kameraövervakning från Dahua Technology Co. LTD kan misstänkta aktiviteter upptäckas i realtid.

Med Dahuas AcuPick teknologi ges även möjlighet att enkelt följa upp och förstå oupptäckta händelser i efterhand via kraftfull sökfunktion av fordon och personer i all övervakningsmaterial över tid.

Belysning är också en nyckelfaktor när det gäller att skapa en säker miljö. Välplacerade och tillräckligt starka ljuskällor minskar möjligheten för brottslig verksamhet att äga rum.

Även i fråga om tillräcklig ljus och belysning vid videoövervakning utmärker sig Dahuas kameror genom FullColor 2.0 teknologin som möjliggör klara och skarpa övervakningsbilder även under minimala ljusförhållanden.

Vill du veta mer om TelescopicMast och hur de med fördel kan kombineras med Dahuas olika produkter och lösningar är du välkommen att kontakta någon av våra återförsäljare! https://lnkd.in/d8WZ7uh9