Stöldkostnaderna stiger: Varor för 8,5 miljarder kronor stjäls årligen inom handeln!

Published by S K on

Brottsproblematiken inom handeln i Sverige har länge varit en utmaning, och under det fjärde kvartalet 2023 fortsätter den att växa, enligt Svensk Handels Trygghetsbarometer.

Statistiken indikerar en oroande ökning av brottsutsattheten, där hela 45 procent av landets butiker har rapporterat brott eller hot under den senaste tiden. Detta representerar en betydande ökning jämfört med det tredje kvartalet, då siffran låg på 41 procent.

Säkerhetschefen på Svensk Handel, Nina Jelver, understryker den utsatta verklighet som handlare och deras personal möter dagligen. Det stjäls varor för omkring 8,5 miljarder kronor årligen i Sverige.

Hela 37 procent av handlarna rapporterar att de har utsatts för stöld eller ringa stöld under den senaste tiden.

Trots att butiksstölder inte alltid resulterar i stora tidningsrubriker, varnar Jelver för att de kontinuerliga stölderna kan leda till ett minskat utbud för konsumenterna samt i värsta fall tvinga butiker att överge områden med hög brottslighet.

Svensk Handel vill uppmärksamma de samhälleliga effekterna av den ökande brottsutsattheten inom handeln. Då branschen är näringslivets största arbetsgivare skapar hög brottslighet betydande rekryteringsutmaningar för många medlemmar.

En oroande trend är även den låga andelen polisanmälda brott inom handeln där man uppskattar att 80 procent av alla stölder inte anmäls till polisen.

Nina understryker att även om anmälningsprocessen kan vara tidskrävande och administrativt besvärlig, är det just genom anmälningar som branschen kan belysa problemen och kräva fler åtgärder.

Svensk Handel arbetar aktivt för att öka antalet fällande domar för brott inom handeln och uppmanar handlare att fortsätta anmäla varje brott. För att handelns brottsutsatthet ska tas på allvar och synas i statistiken behövs det en gemensam ansträngning från både handlare och Polismyndigheten.

GB Security samarbetar vi dagligen med våra återförsäljare med att erbjuda moderna säkerhetslösningar för att skydda handlarna från olika typer av stölder, brott och den ökade otryggheten i handlarnas arbetssituation.

Larmsystem från JABLOTRON, kameraövervakning från Dahua Technology Nordic, dim-generatorer från UR Fog s.r.l. samt ljud-basearde säkerhetslösningar från TOA Electronics, Inc. har visat sig vara väsentliga och effektiva redskap som hjälpt handlare säkra upp sina verksamheter samt betrygga arbetsmiljön betydligt.

Vill du veta mer om dessa säkerhetslösningar eller funderar hur du ökar säkerheten i just din verksamhet? Kontakta då gärna någon av våra ÅF:

https://lnkd.in/d8WZ7uh9