Praktisk personsökare från Danita

Published by S K on

Ett praktiskt och enkelt sätt att snabbt och effektivt uppmärksamma och/eller nå personer inom ditt arbetslag!

Personsökarsystem med vibro-funktion.

APA-101 från Danita kan användas som lokal #personsökare t ex i #butik, för att kalla på #personal eller förmedling av #larm från #larmsystem i #bil, #båt, #skoter,etc.

Enkel och smidig personsökare för universell och lokal användning. Inget abonnemang behövs då kommunikationen sker via radiosignal.

Upp till 4 olika larmindikeringar/besked kan sändas till flera mottagarenheter.

Nytt från och med denna modell är att en mottagare kan kopplas ihop med upp till fyra sändare, vilket innebär att 16 unika larmindikeringar/besked kan hanteras i ett system.

Sändaren har en inbyggd sändarknapp för allmänt utrop samt kablage för anslutning av extern utrustning för triggning av larm till fickmottagaren, gul, röd och grön lysdiod. Mottagaren indikerar med ljus-ljud eller ljus-vibrator samt visar vilken ingång som aktiverats/anropat, t ex gul lysdiod.

Räckvidd upp till 500 meter fri sikt. Tejpantenn med #SMA koppling ingår för anslutning till sändaren.

Mottagaren drivs av laddningsbara Li-Ion batterier och laddas med en Micro-#USB-laddare (Medföljer).

Sändaren strömförsörjs med 12-24 V DC /300 mA. Lämplig nättransformator se vår UE-15W. Extra mottagare APA-101M kan installeras.