5E från Dahua förenklar och underlättar!

Published by S K on

Dahua Technology Co. LTD nya ”5E” initiativ förenklar och underlättar för installatörer och kunder!

Dahua har nu antagit den så kallade “5E”-principen för design och leverans av produkter samt lösningar vilken fokuserar på effektivitet, lägre kostnader, säkerhet och kundnytta.

”5 Enkla”-principen fokuserar främst på anslutning, installation, konfiguration, användning samt underhåll av både mjuk- och hårdvara för alla produkter och lösningar från Dahua.

Enkel Anslutning

Snabb, säker och tillförlitlig anslutning av hårdvara innefattar sammankoppling av två eller flera enheter via kabel eller andra anslutningsgränssnitt.
Likaså är anslutningen och interkonnektiviteten via mjukvaran alltid enkel och säker.

Detta medför att information överförs på ett effektivt, snabbt och tillförlitligt sätt mellan Dahua-enheter såväl som mellan Dahuas och andra externa enheter och plattformar.

Dahua strävar ständigt efter att optimera anslutningsprocessen, säkerhetsnivån samt användar-upplevelsen vid anslutning.

Enkel Installation

Dahua optimerar för en enkel hårdvaruinstallation samt enkel implementering av mjukvara. Dahua arbetar kontinuerligt med utveckling av designstrukturen, kraven på verktyg, informations- och vägledningsmaterialet samt processäkerheten för att förenkla vid installationen.

Dahua optimerar även för tillgänglighet, mångsidighet, komplexitet samt stabilitet genom kontinuerlig förbättring och förenkling av mjukvaru-installationen.

Enkel Konfiguration

Konfigurationen är anpassad för att möjliggöra för olika användargrupper att konfigurera sina system och hantera eventuella felsökningar vid installation.
Produktfunktioner förenklas och görs användarvänliga via parameterinställningar, webbvisualiseringen samt konfiguration av verktygsstödet.

Enkel Användning

Användarvänliga och intuitiva gränssnitt bidrar till effektiv och okomplicerad drift. Den enkla och estetiskt tilltalande designen, de intuitiva intuitiva funktionsinställningarna, steg-för-steg-vägledningarna samt smarta tips bidrar till en optimal användarupplevelse.

Detaljerade instruktioner och resurser gör det enkelt för kunder på alla nivåer att komma åt och förstå produktfunktioner utan omfattande utbildning eller djupare säkerhetskunskaper.

Enkel Underhåll

Dahuas produkter är enkla att underhålla. Enkla diagnosfunktioner möjliggör omfattande och noggranna felsökningar görs enkelt via ett klick och avser både offline- och online underhåll av produkter och lösningar.