2024 – Ett lovande år för säkerhetsbranschen!

Published by S K on

Säkerhetsbranschen i Sverige fortsätter att växa i en tid då efterfrågan på säkerhetstjänster och säkerhetssystem är hög på grund av ökande kriminalitet och otrygghet. Enligt Säkerhetsföretagen konjunkturbarometer upplever 9 av 10 säkerhetsföretag för närvarande brist på personal.


Enligt Pontus Lindström
, näringspolitisk chef på Säkerhetsföretagen, är säkerhetsläget i Sverige allvarligt med en mångfald av inre och yttre hot, inklusive cyberattacker.

Han understryker vikten av att ge säkerhetsbranschen gynnsamma förutsättningar för fortsatt tillväxt för att bekämpa kriminalitet och otrygghet.
Branschen förväntar sig en stark tillväxt under början av #2024, där 84 procent av företagen förutspår ökad efterfrågan de kommande sex månaderna. Lindström pekar på att höjd beredskap inför krigshot kan leda till en fördubbling av personalbehovet inom säkerhetsbranschen, vilket kommer att utgöra en utmaning för kompetensförsörjningen.

En annan viktig aspekt är den lagstiftning som säger att kommunerna har ett brottsförebyggande ansvar sedan sommaren 2023. Senast 1 juli 2024 måste kommunerna presentera konkreta åtgärdsplaner för det brottsförebyggande arbetet.

Lindström betonar vikten av att kommunerna satsar på säkerhet i hela landet och samarbetar med lokala säkerhetsföretag för att stärka tryggheten på skolor, torg och andra offentliga platser, inklusive digital säkerhet.

På GB Security upplever vi ett ökat intresse för moderna säkerhetslösningar och e vikten av systematiskt säkerhetsarbete.

Säkerhetsföretagens hemsida: https://lnkd.in/d76bpGiJ